Telefon

+420 775 620 402

Otevírací doba

dle objednávek

Krásný svět obrazů, meditací, písní a moudrých textů

Rada z časopisu SFÉRA DIOCHI: „Pociťujme každý den v každé buňce našeho těla radost a nadšení, harmonii a důvěru v život

a lásku ke všem a všemu kolem nás.“

Kumránské svitky – Přikázání štěstí „Radujte se (ve svém srdci), neboť radost koná zázraky.“

RADOSTNÝ PŘÍBĚH O LÁSCE K ŽIVOTU

Příjemné pozvání do světa meditací Terezy Kramerové a jejích písní mantrového stylu

Milé pozvání do světa obrazů Michaely Šťastné

KNIŽNÍ POZVÁNKY

Věra Keilová Marcelka z hor, tři knihy plné otázek a odpovědí otevírající „dveře do úplně nového vnímání a prožívání života“

Joseph Benner – Neosobní život, motto: „Dříve než Abraham byl JÁ JSEM“

Rob Bell – Láska vítězí, nekonvenční protestantský pastor nachází v Evangeliu „mnohem lepší zprávu pro všechny – poselství lásky, míru, odpuštění a radosti, které tenhle svět tolik potřebuje“, analyzuje různá pojetí Boha a víry v Něj a různá pojetí nebe a pekla

Anita Moorjani – Musela jsem zemřít, její životní příběh o cestě k uzdravení, povzbudivá moudrost *

* „Život každého má svůj smysl.“

* „Všichni tvoříme jednotu, jsme navzájem propojení.“

* „Raduj se i z maličkostí každý den. Buď laskavá / laskavý k sobě i k druhým.“

* další moudrosti pro spokojený život najdete také ve volném pokračování Co když je to nebe? – velmi překvapující je kapitola „Ego a uvědomění“

Vladimír Vogeltanz – Co s doktorem aneb Cesta etikoterapie, hledání příčinných souvislostí v nitru člověka, odpuštění návyků a postojů a odstranění příčin vede k uzdravení – etikoterapie „pomáhá vrátit se do lásky k sobě, bližním a Bohu“

Vladimír Megre – Zvonící cedry Ruska, série 10ti knih „Podle Anastasie texty těchto knih příznivě působí na člověka, nejlépe je text číst, když na sluch působí přirozené zvuky přírody“

* „Stvořitelův záměr a přání je společné tvoření a radost pro všechny z jeho pozorování“, a tak Anastasia sdílí s Vladimírem své záměry na obnovu a rozkvět Země pomocí projektu tvorby rodových statků, neboť „předurčení člověka a lidstva celkově je zdokonalovat životní prostor, což také znamená zdokonalovat sebe“, je třeba si uvědomit, že „lidská mysl je nejsilnější vesmírná energie, jejíž možnosti jsou neomezené, jen je třeba s ní správně naložit“

Eike Braunroth – Kooperace s přírodou v harmonii s přírodními bytostmi, spolupráce a navázání vědomého a láskyplného kontaktu s přírodou a se všemi živými tvory, změna postoje k tvorům označovaným jako škůdci či parazité v našich zahradách – metoda pro zahrádkáře a pro všechny, jimž leží na srdci stav samotné přírody

William Paul Young – Chatrč, kouzelný příběh o bezpodmínečné Lásce a odpuštění

Táňa Havlíčková – Klíč k rodině aneb Manuál k dětské duši, metoda OCTO CODES vede k sebepoznání, pochopení chování a jednání druhých, tím se učíme vzájemnému respektu